Bygge dyrkningskasse 100x100 cm impregnert

En dyrkningskasse er stedet hvor du kan så dine frø tidligere siden den ligger litt over bakken og varmes lettere opp av solen. Eller kanskje du vil ha dine krydderurter her utover sommeren? Hvis du legger glass eller gjennomsiktig plast som lokk over kassen får du et lite drivhus som holder bedre på fuktigheten. Det er mulig å kjøpe ferdige pallekarmer, men hvorfor ikke lage en selv, så kan du også lage den slik at den passer deg. I denne beskrivelsen har vi benyttet impregnert trevirke for lengre holdbarhet.

En dyrkningskasse er stedet hvor du kan så dine frø tidligere siden den ligger litt over bakken og varmes lettere opp av solen. Eller kanskje du vil ha dine krydderurter her utover sommeren?

Hvis du legger glass eller gjennomsiktig plast som lokk over kassen får du et lite drivhus som holder bedre på fuktigheten.

Det er mulig å kjøpe ferdige pallekarmer, men hvorfor ikke lage en selv, så kan du også lage den slik at den passer deg. I denne beskrivelsen har vi benyttet impregnert trevirke for lengre holdbarhet.

 

Grav et hull

Mål opp på bakken der du vil ha din dyrkningskasse. Ta bort gresstorv og grav deg ca 10 cm ned. Grav også gjerne en 10 cm ekstra rundt der kassen skal stå.

 

Mål opp og sag

Mål opp og sag alle deler til din dyrkningskasse. Hjørnestolpene lages av impregnerte stolper i dimensjonen 45x45 og skal være 50 cm lange. Siden disse står i bakken anbefaler trevirke i NTR A. Spiss enden som skal ned i jorden med en øks og slå dem ned i hvert hjørne som vist på tegningen. Ca 34 cm av hjørnestolpene skal stå over bakken. Pass på at alle hjørnene blir like høye. Sidene lages av utvendig panel 22x120. Forbor to hull i hver ende slik at treverket ikke sprekker når delene skrus sammen.

 

Skru sammen

Skru sammen dyrkningskassen med treskruer for utebruk, ca 75mm lang med en korrosjonsbestandighet på minst C3. Fyll jord tilbake rundt kassen og fyll kassen med vekstorv til rundt 10 cm fra toppen. Om du vil kan du fylle 5-10 cm med lecakuler i bunn for bedre drenering.

 

Lykke til!

Standarder og normer for byggevarer og materialer endres kontinuerlig. Det er derfor viktig at du sjekker med en bransjeorganisasjon, sakkyndig eller en relevant myndighet før du påbegynner arbedet. Utførelse av byggeprosjekter basert på Byggvarelistens prosjektbeskrivelser skjer på eget ansvar.Så lenge ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift, har ikke Byggevarelisten AS ansvar for direkte eller indirekte tap på grunn av konstruksjonsfeil, feilberegninger eller annet som kan forekomme i forbindelse med bruk av prosjektbeskrivelsene.

Kategorier