Montere tömmermannspanel

Tømmermannspanel er en vanlig kledningstype. Det er kun behov for en type bord og den er enkel å montere. På hus fra 70 tallet og opp til 2000 tallet var panelbord med en bredde på 22x170 vanlig. Husk at en bredere panel er mer utsatt for oppsprekking.

Tømmermannspanel monteres på liggende lekter med luftespalte benytt lekter på 34x70 i kvalitet G4-3 eller bedre med en CC på 60 cm. Bruk varmeforzinket spiker 75x2,8. Spikre underliggerne med ca 130 mm avstand fra hverandre. Eventuelle skjøter må skråskjæres med fall utover

Avstanden mellom bordene kan justeres for tilpassning rundt vinduer og dører. Monter deretter overliggerne med ca 20 mm overlapp. Underliggerne spikres midt på bordet mens overliggerne spikres med to spiker. Pass på at spikerne til overliggerne ikke skal gå igjennom underliggerne.

Eventuelle skjøter plasseres ca 10  cm fra nærmeste spikerslag.

Spikerne skal slås vinkelrett mot underlaget og slås så langt inn at overflaten flukter med panelet.

Vår mengdeberegning er pr 1 m2.

Standarder og normer for byggevarer og materialer endres kontinuerlig. Det er derfor viktig at du sjekker med en bransjeorganisasjon, sakkyndig eller en relevant myndighet før du påbegynner arbedet. Utførelse av byggeprosjekter basert på Byggvarelistens prosjektbeskrivelser skjer på eget ansvar.Så lenge ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift, har ikke Byggevarelisten AS ansvar for direkte eller indirekte tap på grunn av konstruksjonsfeil, feilberegninger eller annet som kan forekomme i forbindelse med bruk av prosjektbeskrivelsene.

Kategorier